Committee list

Teacher in-charge: Mr Au Ming Tak

Chairperson :

5C Ho Pui Shan

Vice-chairperson :

5C Lau Ka Yi

5D Cheung Oi Lam

Secretary :

5D Chiu Chin Ching

Treasurer :
4C Chan Hoi Yan

Publicity Secretary :

5C Lai Ying Ying

5C Ting Po Yee

 

Academic Secretary :

5E Ip Ting Ting

 

Publication Secretary :
 

4A Lau Yip Shing

Recreation Secretary :

4D Tse Hoi Ting

 

Welfare Secretary :

4C Wong Kwok Shing

 

 

@